Tag: phân biệt

Học tiếng anh phân biệt sự khác nhau giữa Gift và Present

Bạn có biết trong học tiếng Anh, có tận 2 từ cùng chỉ một nghĩa là “quà tặng”. Vậy thì, sự khác biệt giữa...