Học tiếng Anh qua những bài hát đang Hot – Faded-lyricc

0
288

Học tiếng Anh qua các bài hát là một phương pháp học rất hiệu quả, vừa giải trí vừa luyện thêm nhiều kỹ năng như nghe, đọc.

Bắt đầu bằng Alan Walker với vài hát Faded đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng ca khúc quốc tế hiện nay.

Trong lời bài Faded mà bạn vừa nghe, hãy thử tài nghe của mình với những câu hỏi sau đây:

  1. How many word “shadow” did you hear in this song?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. More than 3
  1. Fill in the blank

You were the shadow to my (1)…….

Did you (2)….. us

Another start

You fade away

Afraid our aim is out of sight

Wanna see us

Alive

Where are you (3)….

Where are you now

Where are you now

Was it all in my (4)…..

Where are you now

Were you only imaginary

Where are you now

Atlantis

Under the (5)…..

Under the sea

Where are you now

Another dream

The monsters running wild (6)……. of me

I’m faded

I’m faded

So lost, I’m faded

I’m faded

So lost, I’m faded

These shallow waters, never met

(7)…… I needed

I’m letting go – a deeper dive

Eternal silence of the sea – I’m breathing

Alive

Where are you now

Where are you now

Under the bright – but faded lights

You’ve set my (8)…… on fire

Where are you now

Where are you now

Where are you now

Atlantis

Under the sea

Under the sea

Where are you now

Another (9)……

The monster running wild inside of me

I’m faded

I’m faded

So lost, I’m faded

I’m faded

So (10)….., I’m faded

Hãy cho Blog.native.edu.vn biết câu trả lời của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Bài hát tiếng anh tiếp theo mà bạn muốn được nghe lời là bài gì?

LEAVE A REPLY

Đăng kí nhận kiểm tra miễn phí