Học tiếng Anh qua các bài hát đang Hot – Don’t let me down

0
154

Học tiếng Anh qua các bài hát là một phương pháp học rất hiệu quả, vừa giải trí vừa luyện thêm nhiều kỹ năng như nghe, đọc.

Tiếp theo bài hát Faded, hãy cùng học tiếng Anh qua bài hát đang rộn ràng khắp các playlist ca khúc bài Don’t let me down

Crashing, hit a wall
Right now I need a miracle
Hurry up (1)…. I need a miracle
Stranded, reaching out
I call your (2)…. but you’re not around
I say your name but you’re not around

I need you, I need you, I need you (3)…. now
Yeah, I need you right now
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
I think I’m (4)…. my mind now
It’s in my head, darling I (5)….
That you’ll be here, when I need you the most
So don’t let me, don’t (6)… me, don’t let me down
D-Don’t let me down

Don’t let me down
Don’t let me down, down, down
Don’t let me down, don’t let me down, down, down

R-r-running out of time
I really (7)….. you were on my side
But now there’s nobody by my side

I need you, I need you, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
I think I’m losing my mind now
It’s in my head, (8)….. I hope
That you’ll be here, when I need you the (9)….
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
D-Don’t let me down

Don’t let me down
Don’t let me down, down, down
Don’t let me down, down, down
Don’t let me down, down, down
Don’t let me down, don’t let me down, down, down

Oh, I think I’m losing my mind (10)…., yeah, yeah, yeah
Oh, I think I’m losing my mind now, yeah, yeah

I need you, I need you, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
I think I’m losing my mind now
It’s in my head, darling I hope
That you’ll be here, when I need you the most
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
Don’t let me down

Yeah, don’t let me down
Yeah, don’t let me down
Don’t let me down, oh no
Said don’t let me down
Don’t let me down
Don’t let me down
Don’t let me down, down, down

Hãy cho Blog.native.edu.vn biết câu trả lời của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Bài hát tiếng anh tiếp theo mà bạn muốn được nghe lời là bài gì?

LEAVE A REPLY

Đăng kí nhận kiểm tra miễn phí